Voorkom onnodige fouten

Een veelvoorkomend probleem is dat er door te weinig kennis over non-ferro materialen als rvs, er reeds in een vroeg stadium de verkeerde besluiten worden genomen. Dit komt vervolgens pas tot uiting bij de laatste schakels in de productieketen. Denk hierbij aan problemen als keuze voor een verkeerde bewerking, het verkeerde materiaal, een verkeerde werkvolgorde binnen de productieketen, verkeerde constructies, etcetera.

Het is spijtig achteraf extra kosten te maken en een deadline te moeten verschuiven. Daar zit geen enkele partij op te wachten. Wij helpen u graag bij:

  • Het geven van advies tijdens het voortraject.
  • Projectbegeleiding tijdens het gehele productieproces. Dit verzorgen wij reeds voor een breed scala aan klanten wereldwijd. Vaak kan er gebruik gemaakt worden van de slijpers en polijsters ter plaatse.

Advies op maat

Metalfinish group

Corrosie problemen

Metalfinish group

CORROSIE PROBLEMEN VOORKOMEN

Roestvast staal moet kunnen ademen om zijn passieve chroomoxidehuid in goede conditie te houden. Dat betekent dat bepaalde vuilafzettingen die aanwezig zijn op het oppervlak, grondig verwijderd moeten worden.
Vaak wordt door een gebrek aan materiaalkennis gekozen voor de verkeerde materialen of bewerkingen. Verkeerd onderhoud kan ook als gevolg hebben dat het roestvast staal gaat corroderen. Mochten dergelijke problemen tijdens het productieproces nog niet naar boven komen dan komen deze vaak vrij snel op locatie aan het oppervlak.

Voorkom onnodige kosten en meerwerk met ons advies en begeleiding. Vaak hoeven hier niet eens kosten aan verbonden te zijn.

Before

AFTER

PROTECT BEHANDELING

Het verwijderen van corrosie verzorgen wij wereldwijd op locatie. Op de before & after beelden ziet u een voorbeeld van het verwijderen van vliegroest op een superyacht in Antibes, Frankrijk. Wij gebruiken hiervoor nieuwe technologiën waaronder onze protect behandeling. Deze behandeling geeft roestvast stalen oppervlakken een superieure corrosiebestendigheid welke niet door andere processen kan worden bereikt. Deze applicatie kan op nieuwe oppervlakken worden uitgevoerd maar ook voor onderhoud en herstel van gecorrodeerde oppervlakken worden gebruikt.

24/7 service wereldwijd

Metalfinish group
Metalfinish group