Het begin

In 1980 is DIJBO Cleaning ontstaan, door de vraag of er naast het beitsen ook slijpwerk door de werknemers uitgevoerd kon worden. Dit was het begin van de inmiddels vele jaren kennis en kunde in de wereld van RVS slijpen. In 1984 werden de aandelen van Dijbo Cleaning verkocht aan Metalfinish en werd het bedrijf onderdeel van de Group met de naam Eurofinish. In 1998 vindt er een directiewissel plaats waarna er een opsplitsing ontstaat. In dit jaar wordt Eurofinish Locatie B.V. opgericht met een eigen locatie op de Schoenmakerstraat 17 te Sneek. In 2001 neemt Eurofinish Locatie B.V. concollega Oosterhof slijperij over en gaat door onder de naam Friesland Finish. Midden 2005 werden de aandelen wederom verkocht aan de Metalfinish Group en werden de werkzaamheden verplaatst naar de Lorentzstraat en de Professor Zernikestraat te Sneek.

Meer dan 40 jaar

Metalfinish group

2015

Overname RVS Slijperij huitema

Na de onderhandelingen eind 2014 werden er in januari 2015 de contracten ondertekend en was de overname van RVS Slijperij Huitema, directeur Durk Huitema, een feit. Dit zorgde voor meer ruimte aangezien we nu naast een pand in Sneek ook een bedrijfspand in Joure tot onze beschikking hadden. Alle machinale slijpmachines zijn als eerste overgebracht naar de nieuwe locatie, de Metalfinish afdeling zou vanuit Joure opereren.

Uitbreiding Joure

In 2016 waren de tekeningen klaar en kon de verbouwing gaan beginnen. Beide naastgelegen bedrijven, Dotec & Van den Berg staalbouw waren akkoord met verkoop van een deel van hun grond zodat wij een aanbouw aan beide kanten van het bestaande pand konden realiseren. Na de verbouwing hebben alle drie de afdelingen zich gevestigd in Joure zodat alle bewerkingen onder één dak konden plaatsvinden. Vaak worden bewerkingen gecombineerd om tot het juiste resultaat te komen.
Op de afbeelding hiernaast ziet u de bouw van hal vier met de diepe putten voor het filtersysteem voor onze H2Ofinish in aanbouw.

2016

Metalfinish group

Alle kennis in huis

STEL EEN VRAAG

Projectbegeleiding & advies

Een veelvoorkomend probleem is dat er door te weinig kennis over non-ferro materialen als rvs, er reeds in een vroeg stadium de verkeerde besluiten worden genomen. Dit komt vervolgens pas tot uiting bij de laatste schakels in de productieketen. Denk hierbij aan problemen als keuze voor een verkeerde bewerking, het verkeerde materiaal, een verkeerde werkvolgorde binnen de productieketen, verkeerde constructies, etcetera.

Voorkom onnodige kosten en meerwerk met ons advies en begeleiding. Vaak hoeven hier niet eens kosten aan verbonden te zijn.

Certificatie

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

De Metalfinish Group heeft haar ISO 9001 certificatie in november 2019 behaald. Daarnaast beschikken al onze medewerkers over het VCA certificaat zodat de veiligheid op de werkvloer zowel bij ons in de werkplaats als op locatie kan worden gewaarborgd.

2019

Duurzaam

Metalfinish group

Bouwen aan een betere toekomst

Voor 2021 staat de vergroening en het bouwen aan een duurzamer bedrijf op de agenda. Een van onze afdelingen - H2Ofinish - maakt gebruikt van een 'groene manier' van roestvast staal bewerken. Echter, dat is uiteraard niet genoeg. Het werken aan een beter milieu en een betere toekomst wordt steeds belangrijker, ook al is het in de metaalsector niet altijd even makkelijk in praktijk te brengen. Binnenkort meer nieuws omtrent dit onderwerp.